Hur mycket energi går åt vid träning?

Såhär mycket energi går åt vid olika former av träning

Det kan ju vara intressant att veta på ett ungefär hur mycket energi man egentligen gör av med när man rör på sig. Man kanske försöker minska i vikt, öka i vikt eller förbättra sin idrottsprestation o s v, det kan hur som helst vara intressant att få ett hum om vad rörelse kostar.

Det finns lite olika sätt att beskriva kostnaden för en aktivitet där vi vanligen talar om kilokalorier per tidsenhet, kcal/timme eller kcal/minut.

Nedanstående tabell ger ungefärliga värden för olika aktiviteter uttryckt i kcal/tidsenhet.

Tabell kcal per tidsenhet

Men sen det finns också ett amerikanskt uttryck, METS, som står för Metabolic EquivalenT. Det definieras som mängden syre som omsätts i vila och brukar uppskattas till 3,5 ml syre/ kg kroppsvikt/minut. Siffrorna i sig är inte så intressanta men METS kan användas för att uppskatta en ansträngning och jämföra med andra aktiviteter

Nedanstående tabell ger ungefärliga värden för olika aktiviteter uttryckt i METS.

Tabell aktiviteter uttryckt i METS

Nedanstående tabell beskriver vilken energiprocess som styr energiförsörjningen vid några olika distanser

Det ska sägas att det här handlar om vältränade löpare, genomsnittliga värden och maximal arbetsintensitet men jag tycker att det visar på hur sträckans värde för val av process. För att göra av med mycket energi och för att kunna utnyttja fettreserverna ska man välja en aktivitet som är i huvudsak aerob. Det är bara i aeroba processer som fett är en energikälla att räkna med och det innebär som synes längre sträckor och en anpassad arbetsintensitet.

Tabell energiforsorjningen vid nagra olika distanser

Det här blev mycket fakta och siffror men kan kanske ändå vara till hjälp om man vill få en idé om hur mycket energi det går åt för olika aktiviteter och vart man själv ligger. Man får också komma ihåg att de här siffrorna bygger på ett stort statistiskt urval av människor så man kanske inte ska översätta precis allt till en själv. Det kan vara intressant att testa olika saker som på papperet är lika i energiuttag och sen göra sina egna jämförelser.

Allt för att få till en så pass effektiv träning som möjligt. Man vill ju få ut det mesta av sin träning när man ändå utför den liksom.

Nu vet du lite mer om hur pass mycket energi det går åt vid olika former av träning. Det kan vara svårt att sätta siffrorna i realitet till verkligheten, men det kan ändå vara bra att se skillnaderna som finns vid de olika träningsformer som du kanske utför.

Hur mycket energi går åt vid träning?